Tidsskrifter

Vi producerer tidsskrifter, hvor vi kan varetage hele eller dele af produktionen, lige fra indsamling af materialer, opsætning, trykning, adressering/foliering og til slut indlevering til Post Danmark. 

Vi hjælper gerne med vejledning omkring formater og papirvalg. Der kan være mange penge at spare, ved at være opmærksom på at gramvægten på hele forsenden -det kan vi hjælpe med at regne ud inden produktionen startes.

Tidskrifterne trykkes digitalt eller i offset alt efter hvad der giver den mest fornuftige pris.

Det er også muligt at få leveret tidskriftet som I-paper (bladrefunktion).

Vi kan også stå for masseudsendelse af mails med elektroniske tidskrifter.

Vi er klar til at hjælpe med
opsætning, tryk og efterbehandling.