Klubblade

Vi trykker mange klubblade, hvor kunderne selv sørger for opsætningen i f.eks. Word. Grafisk Trykcenter modtager diverse filer og sørger for produktionen af et flot klubblad.

Grafisk Trykcenter kan naturligvis også varetage hele produktionen af klubbladet med indsamling af materialer, opsætning, trykning, adressering og indlevering til Post Danmark.

Klubblader trykkes i offset eller digitalt efter aftale. Efter godkendt korrektur kan bladet leveres til kundens hjemmeside i  bladre-funktion.

Grafisk Trykcenter står også for masseudsendelse af mails med elektroniske blade.

Vi er klar til at hjælpe med
opsætning, tryk og efterbehandling.