Foreningsblade

Grafisk Trykcenter trykker mange foreningsblade, hvor kunderne selv sørger for opsætningen i f.eks. Word. Grafisk Trykcenter modtager derefter diverse filer og sørger for produktionen af et flot foreningsblad. Foreningsbladene trykkes digitalt eller i offset, naturligvis efter aftale. 

Grafisk Trykcenter kan også varetage hele produktionen af dit foreningsblad med indsamling af materialer, opsætning, trykning, adressering og indlevering til Post Danmark.

Efter godkendt korrektur kan bladet leveres til kundens hjemmeside som E-paper, online-brochure, I-paper eller e-katalog. Grafisk Trykcenter kan også stå for masseudsendelse af mails med elektroniske blade
 

Vi er klar til at hjælpe med
opsætning, tryk og efterbehandling.