Optagning

Optagning – også kaldet sammendragning – betyder, at vi lægger de trykte ark papir i den rigtige rækkefølge. Denne metode kan benyttes med løsblade eller læg.
 
Optagning løsblade
Til denne type optagning kan vi køre i formaterne fra A6 til 35x50 cm. F.eks. laver vi en vægkalender med 12 måneder, der lægges sammen i en omgang.
 
Optagning læg
Optagning af læg benyttes typisk til produktion af bøger. Optagningen foregår ved, at vi først falser et trykark til læg, eks. 16 sider på et ark. Efterfølgende samler vi disse læg. Eks. 24 læg á 16 sider = 384 sider i en optagning. 

Teknisk data:
Vi laver også optagning og sammendragning som underleverandør til andre grafiske virksomheder.

Vidste du? at Vi har 3 typer optagningsmaskiner - med op til 24 stationer

Vi er klar til at hjælpe med
opsætning, tryk og efterbehandling.