Uddeling af legater fra Esbjerg Idrætsfond

Så blev det igen tid til at uddele legater. I 2011 er der blevet uddelt 40.000,- kr.

Modtagerne er:
SAGU
Esbjerg Karateklub
Elite Svøm Esbjerg
Sportsdykkerklubben Ægir.

Se mere på www.esbjergidraetsfond.dk
Dato: 05-12-2011

Vi er klar til at hjælpe med
opsætning, tryk og efterbehandling.