Vision og værdisæt

Vision

Hos Grafisk Trykcenter A/S vil vi yde en vedvarende indsats for at gøre brugere af grafiske og IT-baserede ydelser uafhængige af tid, af geografi og af personlige fagkompetencer. Med dette som udgangspunkt, skal brugere kunne publicere deres budskaber på et hvilket som helst medie grafisk eller digitalt.

Værdisæt

Hvor Grafisk Trykcenters vision virker som ledestjerne og er det helt overordnede mål for virksomheden, beskriver vores værdisæt det grundlag, virksomheden og dens ledere og medarbejdere skal virke på.
Værdisættet er det, der kendetegner vores grundlæggende holdninger, og som styrer ledelsens og medarbejdernes daglige adfærd.

Grafisk Trykcenters værdier kan udtrykkes på følgende måde:

Tro på fremtiden.
Vi inspirerer hinanden til at have en grundlæggende tro på fremtiden. Det giver os energi, overskud og lyst til at yde en ekstra indsats.

Uafhængighed og frihed.
Vi stræber efter uafhængighed og frihed. Økonomisk frihed, konjunkturmæssig uafhængighed, traditionsmæssig uafhængighed og menneskelig frihed, men også efter at gøre vore kunder frie og uafhængige af tid, sted og egne fagkompetencer i relation til grafisk produktion og IT.

Engagerede og kompetente medarbejdere.
Vi vil have et klima, der motiverer vore medarbejdere og kolleger til personlig og faglig udvikling, personligt engagement samt udnyttelse af alles potentiale.

Kommunikation.
Vi tror på kommunikation som det, der skaber værdifulde relationer økonomisk værdi, social værdi og personlig værdi.

Teknologisk udnyttelse.
Vi vil til enhver tid udvikle, udnytte og indrette enhver mulig teknologi optimalt med mennesket som udgangspunkt ikke omvendt.

Vi er klar til at hjælpe med
opsætning, tryk og efterbehandling.