For os er det vigtigt at have styr på kvalitet og miljø.

Derfor er vi både ISO-9001 (kvalitetsstyring) og ISO-14001 (miljøledelsessystem) certificeret. Vi kan, som et af de eneste trykkerier i Danmark også tilbyde dig at lave klimaregnskab på dine tryksager (ISO-14064-1)

Du kan læse mere om certificeringer herunder, du er også velkommen til at kontakte en af vores konsulenter.


ISO-9001

Et kvalitetsledelsessystem skaber overblik over virksomhedens arbejds- og forretningsgange. Det er et effektivt styringsinstrument til at overvåge og korrigere virksomhedens handlinger.

Med et kvalitetsledelsessystem har vi klare definitioner af processer, værdier, løbende overvågning og evaluering, så organisationen har et anerkendt og grundlæggende styringsværktøj. Ved at bruge principperne fra ISO 9001 har vi et kvalitetsledelsessystem, som er anerkendte i hele verden, og ISO 9001 er for mange synonym med kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog.

Se certifikatet her


ISO-14001

Ved at indføre et miljøledelsessystem baseret på ISO 14001, har vi målrettet vores indsats mod de væsentligste miljøforhold, f.eks. affald og kemikalier. Vi arbejder samtidig med forbedringer, der giver konkrete resultater , både på den korte og lange bane.

Se certifikatet her


ISO-14064-1

Vi tilbyder også at lave klimaregnskab på dine tryksager.

ClimateCalc har til formål at tilvejebringe eksakt information om det individuelle grafiske produkts klimabelastning set i et livscyklusperspektiv. De tekster og QR-mærker, som ClimateCalc stiller til rådighed, afspejler i vid udstrækning dette formål.

 
Når klimabelastningen fra et grafisk produkt er beregnet ved anvendelse af ClimateCalc, er der mulighed for at påføre produktet et henvisningsmærke i form af en QR-kode, sammen med vores certificeringsnummer.

 

Kontakt en af vores konsulenter, for at høre mere om dine muligheder.

Du kan også læse mere om ClimateCalc på climatecalc.dk

Se certifikatet her
 

Vi er klar til at hjælpe med
opsætning, tryk og efterbehandling.